Tekenkunst

Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen 
In and out of the blues everything is possible         ©2021    Inkt op papier  4 x 30 x 40 cm

Bevrijding! vechten zonder strijd

In mijn tekeningen onderzoek ik de dynamiek tussen mens, ruimte en natuur. Het spel van patronen in randen en de constructie van grensgebied, dat is waar mijn werk over gaat.

Wat laat ruimte?

In mijn werk dienen zich vaak beesten aan terwijl ik teken. Contourlijnen van dieren in een al dan niet zichtbaar bepaalde omgeving. Ik kijk, voel en teken, om te zien wat ik denk. Mijn tekeningen willen prikkelen en licht provocatief zijn.

Ik werk op papier, op keramiek en porselein, plaatmateriaal, op doek, met inkt, kleurkrijt, potloden en met water en verf. Soms werk ik digitaal.

Ik zoek grenslijnen op, om het moment van verandering te pakken.

Tekenen vertaalt mijn gedachten in licht en kleuren zonder richting.


  To free! fighting without war

My drawing wants to explore the dynamic fields of people, space and nature. Play of pattern in edges and construction of boundaries, that is what my work is about.

How to allow space? 

Beasts appear in my work quite often, as it goes along. Animals in contourlines as well as contextual. I watch, I feel and draw to see what I think. Final drawings want to stir up and must be a bit provocative. 

I do works on paper, on porcelain and on canvas. Those are made with ink, crayons, pastels, pencil paint and water. Sometimes I make digital work.

I search for the borderlines, to catch the moment of change.

To draw is translating my thoughts in light and colours without direction.

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 
 de filosoof                      de wachter                  haas uit de maan